Prodavač

Prodavač

Obor umístěn v Opočně a Broumově.

Tříletý obor vhodný pro dívky a chlapce, který poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného prodavače v obchodě. Žáci se v rámci odborného výcviku naučí činnosti spojené s prací prodavače v maloobchodních jednotkách, kulturní a odbornou obsluhu zákazníka, jednání s jednotlivými skupinami zákazníků, zásady vyrovnávání a skladování zboží v obchodě, naučí se rozeznávat jednotlivé druhy zboží a  vhodně je doporučit zákazníkovi. Naučí se základní práci s pokladnou, základy aranžování zboží v obchodě a vyzkouší si aranžérské písmo. Osvojí si návyky spojené s BOZP a hygienické předpisy, které jsou pro pracovníka s potravinami nezbytné. Odborný výcvik probíhá v prodejnách, kde se žák přímo setkává s reálným prostředím.

Absolventi oboru se uplatní zejména jako pomocní prodavači v maloobchodních prodejnách.

Kód oboru 66-51-E/01
Název oboru Prodavačské práce
Školní vzdělávací program Prodavač
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
  • Tříletý obor vhodný pro dívky a chlapce.
  • Obor poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
  • Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného prodavače v obchodě.
  • Žáci se v rámci odborného výcviku naučí činnosti spojené s prací prodavače v maloobchodních jednotkách, kulturní a odbornou obsluhu zákazníka, jednání s jednotlivými skupinami zákazníků, zásady vyrovnávání a skladování zboží v obchodě, naučí se rozeznávat jednotlivé druhy zboží a  vhodně je doporučit zákazníkovi.
  • Naučí se základní práci s pokladnou, základy aranžování zboží v obchodě a vyzkouší si aranžérské písmo.
  • Osvojí si návyky spojené s BOZP a hygienické předpisy, které jsou pro pracovníka s potravinami nezbytné. Odborný výcvik probíhá v prodejnách, kde se žák přímo setkává s reálným prostředím.

Absolventi oboru se uplatní zejména jako pomocní prodavači v maloobchodních prodejnách.

  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ