Rodinka

Rodinka

Obor umístěn v Novém Městě nad Metují.

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Příprava žáků tohoto oboru je organizována jako dvouleté studium. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a dovedností potřebných k vykonávání povolání v provozních službách. Během studia se žáci v rámci odborného výcviku učí přípravě pokrmů a cukrářských výrobků, praní, žehlení, spravování a šití prádla, úklidu domácnosti a péči o květiny.

Absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických, sociálních a ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Provádí pomocné práce při přípravě pokrmů. Zvládne šití bytových doplňků, praní a žehlení prádla, opravy prádla a jednoduchých oděvů.

Kód oboru 69-54-E/01
Název oboru Provozní služby
Školní vzdělávací program Rodinka
Délka a forma studia dvouleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
  • Obor je vhodný pro dívky i chlapce.
  • Obor poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
  • Příprava žáků tohoto oboru je organizována jako dvouleté studium.
  • Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a dovedností potřebných k vykonávání povolání v provozních službách.
  • Během studia se žáci v rámci odborného výcviku učí přípravě pokrmů a cukrářských výrobků, praní, žehlení, spravování a šití prádla, úklidu domácnosti a péči o květiny.

Absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických, sociálních a ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Provádí pomocné práce při přípravě pokrmů. Zvládne šití bytových doplňků, praní a žehlení prádla, opravy prádla a jednoduchých oděvů.

  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ