Šička

Šička

Obor umístěn v Novém Městě nad Metují a Opočně.

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Příprava žáků tohoto oboru je organizována jako dvouleté studium. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a dovedností potřebných k vykonávání povolání šička prádla. Během studia se žáci v rámci odborného výcviku učí šití prádla od vstupu materiálu do výroby až po hotový výrobek.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání výrobce oděvů a kusových výrobků v typové pozici šička ve velkých, středně velkých i malých firmách. Bude připraven plnit pracovní úkoly při výrobě prádla osobního, stolního a ložního individuálním a hromadným způsobem. Může se uplatnit i při výrobě jiných šitých výrobků, jednoduchých oděvních výrobků a při opravách prádla.

Kód oboru 31-59-E/02
Název oboru Šití prádla
Školní vzdělávací program Šička
Délka a forma studia dvouleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
  • Obor je vhodný pro dívky i chlapce.
  • Obor poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
  • Příprava žáků tohoto oboru je organizována jako dvouleté studium.
  • Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a dovedností potřebných k vykonávání povolání šička prádla.
  • Během studia se žáci v rámci odborného výcviku učí šití prádla od vstupu materiálu do výroby až po hotový výrobek.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání výrobce oděvů a kusových výrobků v typové pozici šička ve velkých, středně velkých i malých firmách. Bude připraven plnit pracovní úkoly při výrobě prádla osobního, stolního a ložního individuálním a hromadným způsobem. Může se uplatnit i při výrobě jiných šitých výrobků, jednoduchých oděvních výrobků a při opravách prádla.

  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ