Truhlář - dřevař

Obor umístěn v Opočně.

Ruční i mechanické opracování materiálu a polotovarů dřevařské prvovýroby, zpracování dřevní hmoty na pilařských závodech, třídění kulatiny, výroba a třídění řeziva, sušení řeziva, ochrana dřeva, impregnace, obsluha a údržba základního strojního zařízení, ostření nástrojů.

Řidičské oprávnění skupiny B.

Kód oboru 33-57-E/01
Název oboru Dřevařská výroba
Školní vzdělávací program Truhlář – dřevař
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
  • Dřevařská výroba (Truhlář – dřevař) – ruční i mechanické opracování materiálu a polotovarů dřevařské prvovýroby, zpracování dřevní hmoty na pilařských závodech, třídění kulatiny, výroba a třídění řeziva, sušení řeziva, ochrana dřeva, impregnace, obsluha a údržba základního strojního zařízení, ostření nástrojů. Řidičské oprávnění skupiny B.
  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.