Zedník

Obor umístěn v Opočně.

Jednoduché betonářské a zednické práce, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, manipulace s výztuží, jednoduché bourací práce, úklid pracoviště.

Kód oboru 36-67-E/02
Název oboru Stavební práce
Školní vzdělávací program Zedník
Délka a forma studia dvouleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
  • Stavební práce (Zedník) – jednoduché betonářské a zednické práce, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, manipulace s výztuží, jednoduché bourací práce, úklid pracoviště.
  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.