Zemědělec

Zemědělec

Obor umístěn v Opočně.

Živočišná výroba – chov hospodářských zvířat.

Rostlinná výroba – pěstování hlavních druhů zemědělských plodin.

Obsluha a údržba zemědělské techniky.

Jednoduché práce související s rozvojem venkova.

Řidičské oprávnění skupiny T.

Kód oboru 41-51-E/01
Název oboru Zemědělské práce
Školní vzdělávací program Zemědělec
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
 • Zemědělské práce (Zemědělec)
  • živočišná výroba – chov hospodářských zvířat,
  • rostlinná výroba – pěstování hlavních druhů zemědělských plodin,
  • obsluha a údržba zemědělské techniky,
  • jednoduché práce související s rozvojem venkova,
  • řidičské oprávnění skupiny T.
 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
 • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ