Příprava pro život

Praktická škola dvouletá

Obor umístěn v Novém Městě nad Metují.

Obor je vhodný pro dívky i chlapce se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Příprava žáků tohoto oboru je organizována jako dvouleté studium ukončené závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací program je zaměřen na získání základních pracovních a manuálních dovedností při přípravě pokrmů, vedení domácnosti, péči o vlastní osobu a výrobě keramiky. Výuka je organizována tak, aby byly respektovány individuální zvláštnosti a schopnosti žáků.

Absolventi jsou připraveni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby, případně k pokračování v dalším vzdělávání.

Kód oboru 78-62-C/02
Název oboru Praktická škola dvouletá
Školní vzdělávací program Příprava pro život
Délka a forma studia dvouleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání závěrečné vysvědčení
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
  • Obor je vhodný pro dívky i chlapce se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.
  • Příprava žáků tohoto oboru je organizována jako dvouleté studium ukončené závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.
  • Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky.
  • Vzdělávací program je zaměřen na získání základních pracovních a manuálních dovedností při přípravě pokrmů, vedení domácnosti, péči o vlastní osobu a výrobě keramiky.
  • Výuka je organizována tak, aby byly respektovány individuální zvláštnosti a schopnosti žáků.

Absolventi jsou připraveni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby, případně k pokračování v dalším vzdělávání.

  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ