Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - 3. KOLO

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 3. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 29.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - 2. KOLO

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 11.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přihlášky ke studiu do všech nabízených oborů se podávají nejpozději do 1. března 2020, respektive do 2. března 2020 k rukám ředitelky školy.

UČEBNÍ OBORY, denní forma studia – do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají.

Přijímací řízení se bude konat ve středu 22. dubna 2020

Nabízené obory pro šk. rok 2020/2021:

 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – Kuchař – číšník
 • 29-51-E/01 Potravinářská výroba – Cukrář
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce – Autoopravář
 • 66-51-E/01 Prodavačské práce – Prodavač
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby – Pečovatel
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce – Květinář – aranžér
 • 41-55-E/01 Opravářské práce – Opravář zemědělských strojů
 • 69-54-E/01 Provozní služby – Rodinka
 • 29-51-E/02 Potravinářské práce – Pekař
 • 31-59-E/02 Šití prádla – Šička
 • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá – Příprava pro život

Přihláška bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také zveřejněny výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů ve středu 22. dubna 2020.

Uchazeči obdrží informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované registrační číslo uvedeno.

Kritéria pro přijetí:

 • splní povinnou školní docházku
 • doporučení lékaře
 • pro dvouleté učební obory – doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)

(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)

Na obory označené kódem E a C, budou mít uchazeči na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

 

Vyvěšeno dne 31.1.2020

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2020/2021

 

Kód oboru
vzdělání
Obor vzdělání Název ŠVP  

Pracoviště

Předpokládaný počet přijímaných žáků Délka studia Forma studia Ukončení studia
41-52-E/01 Zahradnické práce Květinář – aranžér Opočno 30 3 denní výuční list
41-55-E/01 Opravářské práce Opravář zemědělských strojů Opočno 30 3 denní výuční list
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchař – číšník Opočno

Nové Město

Broumov

51 3 denní výuční list
29-51-E/01 Potravinářská výroba Cukrář Nové Město 22 3 denní výuční list
23-51-E/01 Strojírenské práce Autoopravář Opočno 17 3 denní výuční list
66-51-E/01 Prodavačské práce Prodavač Opočno

Broumov

32 3 denní výuční list
75-41-E/01 Pečovatelské služby Pečovatel Nové Město 30 3 denní výuční list
29-51-E/02 Potravinářské práce Pekař Nové Město

Broumov

22 2 denní výuční list
69-54-E/01 Provozní služby Rodinka Nové Město 22 2 denní výuční list
31-59-E/02 Šití prádla Šička Nové Město 16 2 denní výuční list
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá Příprava pro život Nové Město 14 2 denní závěrečná zkouška

 

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole

Den otevřených dveří 14.2.2020

14.2.2020 od 14.00 do 18.00 hod. pořádá naše škola den otevřených dveří.

Přehled nabízených učebních oborů pro školní rok 2020/2021

Dny otevřených dveří

Abychom Vám pomohli v rozhodování, pořádáme dny otevřených dveří s možností podívat se přímo do výuky.

Výsledky přijímacího řízení 29. 8. 2019 - 4. KOLO

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2019/2020 4. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do studijních a učebních oborů je možné podávat do 19.8.2019.

Přijímací pohovory se budou konat 29.8.2019 od 8.00 hod. na adrese Československé armády 376. V tento den budou zároveň vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení 27. 6. 2019 - 3. KOLO

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2019/2020 3. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do studijních a učebních oborů je možné podávat  do 14.6.2019. 

Přijímací pohovory se budou konat 27.6.2019 od 8.00 hodin na adrese Československé armády 376. V tento den budou zároveň vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - 2. KOLO

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2019/2020 2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat  do 13.5.2019. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat  do 17.5.2019.  Přijímací pohovory se budou konat 28.5.2019 v 10.00 hodin. V tento den budou zároveň vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přihlášky ke studiu do všech nabízených oborů se podávají nejpozději do 1. 3. 2019 k rukám ředitelky školy.

Přijímací řízení se bude konat v úterý 23. dubna 2019.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Rozhodnutí o přijetí žáka a informace o studiu budou vydány v den přijímacího řízení.

Zároveň proběhne přijímací řízení k ubytování žáků do internátu školy.

Jednotlivé obory budou umístěny v Opočně, v Novém Městě nad Metují, nebo v Broumově (viz tabulky umístění oborů níže).

 

UČEBNÍ OBORY

Nabízené obory pro šk. rok 2019/2020:

 • Potravinářská výroba (Cukrář) – samostatné zvládnutí výroby dortů, zákusků, vánočního cukroví, koláčů, svatebních koláčků, buchet, bábovek, vánoček, ale i slaného pečiva
 • Zahradnické práce (Květinář – aranžér) – základy estetiky, kreslení, ekologie, květinářství a aranžování
 • Stravovací a ubytovací služby (Kuchař – číšník) – vaření v jídelnách a restauracích, teplá i studená kuchyně, zajištění rautů i svateb, jednoduchá obsluha hostů
 • Pečovatelské služby (Pečovatel) – základy psychologie, gerontologie, hygieny a epidemiologie, pomoc nemocným, nebo starým lidem
 • Zemědělské práce (Zemědělec) – živočišná a rostlinná výroba, práce se zemědělskou technikou, řidičské oprávnění skupiny T
 • Opravářské práce (Opravář zemědělských strojů) – seřízení a běžné opravy různých zařízení, včetně motorových vozidel, základní dovednosti v ručním a strojním obrábění kovů a tepelném zpracování ocelí, základy kovářských prací, řidičské oprávnění skupiny T
 • Provozní služby (Rodinka) – příprava pokrmů, péče o prádlo, bytové doplňky, květiny, péče o domácnost
 • Praktická škola dvouletá (Příprava pro život) – ruční práce, pěstování květin, příprava jednoduchých pokrmů, základy cukrářské výroby
 • Prodavačské práce (Prodavač) – příprava zboží k prodeji, technika prodeje, aranžování, vystavování, doplňování, skladování a ošetřování zboží v provozní jednotce.
 • Dřevařská výroba (Truhlář – dřevař) – ruční i mechanické opracování materiálu a polotovarů dřevařské prvovýroby, zpracování dřevní hmoty na pilařských závodech, třídění kulatiny, výroba a třídění řeziva, sušení řeziva, ochrana dřeva, impregnace, obsluha a údržba základního strojního zařízení, ostření nástrojů.
 • Strojírenské práce (Autoopravář) – obsluha zařízení autoservisů, drobné opravy karoserie, jednoduché opravy vozidel, výměna a doplnění provozních kapalin, oprava pneumatik, ošetření interiéru.
 • Potravinářské práce (Pekař) – potravinářské výrobky, těsta, hmoty, náplně, polevy, chléb, běžné pečivo, trvanlivé pečivo a cukrovinky. Obsluha jednoduchých strojů.
 • Šití prádla (Šička) – výroba osobního, stolního a ložního prádla individuálním a hromadným způsobem, opravy prádla.

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020

Kód oboru
vzdělání
Obor vzdělání Název ŠVP Pracoviště Předpokládaný počet přijímaných žáků Délka studia Forma studia Ukončení studia
41-51-E/01 Zemědělské práce Zemědělec Opočno 22 3 denní výuční list
41-52-E/01 Zahradnické práce Květinář – aranžér Opočno 30 3 denní výuční list
41-55-E/01 Opravářské práce Opravář zemědělských strojů Opočno 30 3 denní výuční list
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchař – číšník Opočno

Nové Město

Broumov

45 3 denní výuční list
29-51-E/01 Potravinářská výroba Cukrář Nové Město 22 3 denní výuční list
23-51-E/01 Strojírenské práce Autoopravář Opočno 16 3 denní výuční list
66-51-E/01 Prodavačské práce Prodavač Opočno

Broumov

28 3 denní výuční list
33-57-E/01 Dřevařská výroba Truhlář – dřevař Opočno 16 3 denní výuční list
75-41-E/01 Pečovatelské služby Pečovatel Nové Město 22 3 denní výuční list
29-51-E/02 Potravinářské práce Pekař Nové Město 16 2 denní výuční list
69-54-E/01 Provozní služby Rodinka Nové Město 22 2 denní výuční list
31-59-E/02 Šití prádla Šička Nové Město 16 2 denní výuční list
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá Příprava pro život Nové Město 14 2 denní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí ke vzdělávání
 1. splnění povinné školní docházky
 2. splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce)

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 pro vzdělávací obory E a C.

(Strojírenské práce, Potravinářská výroba, Zahradnické práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Zemědělské práce, Opravářské práce, Provozní služby, Prodavačské práce, Dřevařské práce, Šití oděvů, Potravinářské práce, Praktická škola dvouletá)

 1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení ze základního vzdávání, pokud bylo uchazeči vydáno (90%)
 2. další skutečnosti, které osvědčí vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, prokázání zájmu o zvolený obor při přijímacím pohovoru (10% – zájmové činnosti, kroužky)

Pro zájemce o studium

Kontaktujte nás

 • Zvažujete studium některého z nabízených oborů?
 • Rozhodujete se, který obor je ten pravý?
 • Chcete získat podrobné informace o některém z oborů?

Napište na školní mail a Vaše dotazy budou předány konkrétnímu učiteli, který Vám poradí.

Navštivte nás

 • Chcete vidět učebny pro teoretickou a praktickou výuku?
 • Chcete získat představu o vybavení školy?
 • Chcete získat informace o studiu osobně?

Využijte termíny, kdy každoročně pořádáme Dny otevřených dveří.
Případně kontaktujte sekretariát školy a sjednejte si individuální návštěvu v jiném termínu.

Výhody studia

Proč studovat u nás

 • bezplatné vzdělávání
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky – pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy atd.
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • bezplatné odborné kurzy k rozšíření kvalifikace
  • kurzy svařování
  • mezinárodní certifikáty
  • odborná způsobilost v elektrotechnice
  • řidičské oprávnění skupiny B
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti při praktickém vyučování
 • finanční podpora vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem Královéhradeckým krajem, až 22 000 Kč za dobu studia
 • realizace praktického vyučování na moderně vybavených pracovištích
 • poradenské služby pedagogicko-psychologického poradenství kariérové poradenství pro volbu dalšího studia a uplatnění na trhu práce
 • možnosti dalšího studia v nástavbovém studiu absolventů oborů zakončených závěrečnou zkouškou (denní forma)
 • příprava žáků k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách
 • vysokorychlostní připojení k internetu a vybavenost školy počítačovou technikou
 • účast v soutěžích odborných dovedností a vědomostí
 • získání profesního certifikátu – nástroj pro transparentnost kvalifikace v rámci EU
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem
 • stravování ve školní jídelně – možnost výběru ze tří druhů jídel, objednávání stravy přes internet, obsluha formou restaurač-ního servisu
 • ubytování hotelového typu na domově mládeže
 • vlastní tělovýchovné zařízení
 • lyžařské a sportovně turistické kurzy