Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - učební obory - 3. KOLO

Jednotná přijímací zkouška

Řádný termín: 8.6.2020

Náhradní termín: 23.6.2020

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 3. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 29.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - učební obory - 2. KOLO

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 11.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přihlášky ke studiu do všech nabízených oborů se podávají nejpozději do 1. března 2020, respektive do 2. března 2020 k rukám ředitelky školy.

 

UČEBNÍ OBORY, denní forma studia – do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají.

Přijímací řízení se bude konat ve středu 22. dubna 2020.

 

Nabízené učební obory pro školní rok 2020/2021:

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-55-H/02 Karosář
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 23-62-H/01 Jemný mechanik

Přihláška bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také dne  22. dubna 2020 zveřejněny výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů.

Uchazeči obdrží informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované registrační číslo uvedeno.

 

Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • dosažené hodnocení z 8. a 9. tř. ZŠ z předmětů: cizí jazyk, český jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika
 • pro obor kadeřník navíc výtvarná výchova

 

Známka Body
1 4
2 3
3 2
4 1
5 0

 

Maximální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ je 84 bodů, pro obor kadeřník 96 bodů.

Minimální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ pro přijetí je 10 bodů.

 

 • doložení splnění povinné školní docházky
 • prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60 a odst. 3 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

 

 • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku ( § 60g odst. 7 školského zákona)

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)

(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)

Na obory označené kódem H (např. 29-54-H/01) budou mít uchazeči

na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

 

MATURITNÍ OBORY, denní forma studia – přijímací zkoušky se konají dle jednotného zadání společností CERMAT z českého jazyka a matematiky.

Nabízené studijní obory pro školní rok 2020/2021:

 • 18-20-M/01 Informační technologie – Aplikace počítačů v technice a robotice
 • 18-20-M/01 Informační technologie – Počítačový design a reklama
 • 23-41-M/01 Strojírenství – Počítačová podpora strojírenské výroby
 • 23-41-M/01 Strojírenství – Robotika a automatizace ve strojírenství
 • 23-41-M/01 Strojírenství – Administrativa a dokumentace
 • 23-45-L/ 01 Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů

Termín konání přijímacích zkoušek je stanoven na 14. duben 2020 v případě, že uchazeč má na prvním místě v přihlášce uvedenu naši školu. Druhý termín 15. duben 2020 je stanoven v případě, že naši školu má uvedenou na druhém místě. Náhradní termíny jsou 13. květen a 14. květen 2020.

Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také zveřejněny výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů, nejpozději do 30. dubna 2020, (dle termínu poskytnutí výsledků přijímacích zkoušek společností CERMAT). V případě náhradního termínu do 21. května 2020.

Uchazeči obdrží po 1. březnu 2020, respektive po 2. březnu 2020 informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované registrační číslo uvedeno.

 

Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky dle společnosti CERMAT – s váhou 60 % (za český jazyk min. 10 bodů a max. 50 bodů, za matematiku min. 10 bodů a max. 50 bodů).
 • dosažené bodové hodnocení za prospěch 8. a 9. tř. ZŠ z předmětů: cizí jazyk, český jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika – s váhou 40 %, max. počet bodů za hodnocení ze ZŠ je 105 bodů, min. počet je 50 bodů.
Známka Body
1 5
2 4
3 3
4 1
5 0

 

 • podle § 20 odst. 4 školského zákona škola u uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury, ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, komisionálně pohovorem
 • doložení splnění povinné školní docházky
 • prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb.
 • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona)

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)

(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)

Na obory označené kódem L (např. 23-45-L/01) budou mít uchazeči na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

           

Nové Město nad Metují, 20. 1. 2020 

PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

 

Vyvěšeno dne 31.1.2020

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2020/2021

Kód oboru
vzdělání
Obor vzdělání Název ŠVP Předpokládaný počet přijímaných žáků Délka studia Forma studia Ukončení studia
18-20-M/01 Informační technologie Aplikace počítačů v technice
a roboticePočítačový design a reklama
 

30

 

4 denní  

maturitní

zkouška

 

23-41-M/01 Strojírenství Počítačová podpora strojírenské výroby

Robotika a automatizace ve strojírenství

Administrativa a dokumentace

30  

4

 

denní maturitní zkouška
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů 34 4 denní maturitní zkouška
+
výuční list
23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik 34 3 denní výuční list
23-62-H/01 Jemný mechanik Jemný mechanik 34 3 denní výuční list
23-55-H/02 Karosář Karosář 34 3 denní výuční list
23-56-H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 34 3 denní výuční list
69-51-H/01 Kadeřník Kadeřník 34 3 denní výuční list

 

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole

Přijímací zkoušky "nanečisto"

Vážení rodiče,

naše škola nabízí zcela zdarma přípravný seminář k přijímacím zkouškám.

Seminář se uskuteční v prostorách budovy školy ul. ČSA 376 (budova SPŠ) v těchto dnech:

 

Matematika

17. 3. 2020 od 15:00 hod
26. 3. 2020 od 15:00 hod
1. 4. 2020 od 15:10 hod
6. 4. 2020 od 15:00 hod

 

Český jazyk

16. 3. 2020 od 15:00 hod
23. 3. 2020 od 15:00 hod
30. 3. 2020 od 15:00 hod
8. 4. 2020 od 15:00 hod

 

Doba trvání semináře 1 až 1,5 hodiny, dle zájmu.

Prosíme Vás o sdělení, zda se Vaše dcera/ syn tohoto semináře zúčastní, a to na tel. číslo 728 405 800 nebo na e-mail: sekretariat@skolynome.cz., nejpozději do 9. 3. 2020.

Děkujeme.

PaedDr. Olga Talášková, v.r.

ředitelka školy

 

Přehled nabízených studijních a učebních oborů pro školní rok 2020/2021

Dny otevřených dveří

Abychom Vám pomohli v rozhodování, pořádáme dny otevřených dveří s možností podívat se přímo do výuky.

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019 - 2020 studijní obory

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019 - 2020 učební obory

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2019/2020 4. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do studijních a učebních oborů je možné podávat do 19.8.2019.

Přijímací pohovory se budou konat 29.8.2019 od 8.00 hod. na adrese Československé armády 376. V tento den budou zároveň vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019 - 2020 učební obory

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2019/2020 3. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do studijních a učebních oborů je možné podávat  do 14.6.2019. 

Přijímací pohovory se budou konat 27.6.2019 od 8.00 hodin na adrese Československé armády 376. V tento den budou zároveň vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 studijní obory

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019 - 2020 učební obory

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2019/2020 2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat  do 13.5.2019. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat  do 17.5.2019.  Přijímací pohovory se budou konat 28.5.2019 v 10.00 hodin. V tento den budou zároveň vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přihlášky ke studiu do všech nabízených oborů se podávají nejpozději do 1. 3. 2019 k rukám ředitelky školy.

UČEBNÍ OBORY

– do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají.

Nabízené obory pro šk. rok 2019/2020:

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-55-H/02 Karosář
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 69-51-H/01 Kadeřník

Přihláška bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také zveřejněny výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů, nejdříve 23. 4. 2019.

Uchazeči obdrží po 1. 3. 2019 informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované registrační číslo uvedeno.

Kritéria pro přijetí:

 • dosažené hodnocení z 8. a 9 tř. ZŠ z předmětů: cizí jazyk, český jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika
 • pro obor kadeřník navíc výtvarná výchova
Známka Body
1 4
2 3
3 2
4 1
5 0

Maximální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ je 84 bodů, pro obor kadeřník 96 bodů.

Minimální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ pro přijetí je 10 bodů.

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)

(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)

Na obory označené kódem H (např. 29-54-H/01) budou mít uchazeči

na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

 

MATURITNÍ OBORY

– přijímací zkoušky se konají dle jednotného zadaní společností CERMAT z českého jazyka a matematiky.

Nabízené obory pro školní rok 2019/2020:

 • 18-20-M/01 Informační technologie – Aplikace počítačů v technice a robotice
 • 18-20-M/01 Informační technologie – Počítačový design a reklama
 • 23-41-M/01 Strojírenství – Počítačová podpora strojírenské výroby
 • 23-41-M/01 Strojírenství – Robotika a automatizace ve strojírenství
 • 23-41-M/01 Strojírenství – Administrativa a dokumentace
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů
 • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Termín konání zkoušek je stanoven na 12. 4. 2019 a to v případě, že uchazeč má na prvním místě v přihlášce uvedenu naši školu a druhý termín 15. 4. 2019 v případě, že naše škola je uvedena na druhém místě zájmu uchazeče. Náhradní termíny jsou 13. 5. a 14. 5. 2019.

Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také zveřejněny výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů, nejpozději do 30. 4. 2019, (dle termínu poskytnutí výsledků přijímacích zkoušek společností CERMAT). V případě náhradního termínu do 21. 5. 2019.

Uchazeči obdrží po 1. 3. 2019 informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované registrační číslo uvedeno.

 

Kritéria pro přijetí:

 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky dle společnosti CERMAT – s váhou 60 % (za český jazyk min. 10 bodů a max. 50 bodů, za matematiku min. 10 bodů a max. 50 bodů).
 • dosažené bodové hodnocení za prospěch 8. a 9 tř. ZŠ z předmětů: cizí jazyk, český jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika – s váhou 40 %, max. počet bodů za hodnocení ze ZŠ je 105 bodů, min. počet je 50 bodů.
Známka Body
1 5
2 4
3 3
4 1
5 0

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)

(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)

Na obory označené kódem L (např. 23-45-L/01) budou mít uchazeči na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

 

Nové Město nad Metují 24. 1. 2019

PaedDr. Olga Talášková, v. r.

ředitelka školy

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020

Kód oboru
vzdělání
Obor vzdělání Název ŠVP Předpokládaný počet přijímaných žáků Délka studia Forma studia Ukončení studia
18-20-M/01 Informační technologie Aplikace počítačů v technice
a roboticePočítačový design a reklama
 

 

26

 

 

4

 

denní

 

 

maturitní

zkouška

 

23-41-M/01 Strojírenství Počítačová podpora strojírenské výroby

Robotika a automatizace ve strojírenství

Administrativa a dokumentace

26  

4

 

denní maturitní zkouška
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení 34 4 denní maturitní

zkouška

23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů 34 4 denní maturitní zkouška
+
výuční list
23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik 34 3 denní výuční list
23-55-H/02 Karosář Karosář 34 3 denní výuční list
23-56-H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 34 3 denní výuční list
69-51-H/01 Kadeřník Kadeřník 34 3 denní výuční list

 

Kontaktujte nás

 • Zvažujete studium některého z nabízených oborů?
 • Rozhodujete se, který obor je ten pravý?
 • Chcete získat podrobné informace o některém z oborů?

Napište na školní mail a Vaše dotazy budou předány konkrétnímu učiteli, který Vám poradí.

Navštivte nás

 • Chcete vidět učebny pro teoretickou a praktickou výuku?
 • Chcete získat představu o vybavení školy?
 • Chcete získat informace o studiu osobně?

Využijte termíny, kdy každoročně pořádáme Dny otevřených dveří.
Případně kontaktujte sekretariát školy a sjednejte si individuální návštěvu v jiném termínu.

Výhody studia

Proč studovat u nás

 • bezplatné vzdělávání
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky – pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy atd.
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • bezplatné odborné kurzy k rozšíření kvalifikace
  • kurzy svařování
  • mezinárodní certifikáty
  • odborná způsobilost v elektrotechnice
  • řidičské oprávnění skupiny B
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti při praktickém vyučování
 • finanční podpora vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem Královéhradeckým krajem, až 22 000 Kč za dobu studia
 • realizace praktického vyučování na moderně vybavených pracovištích
 • poradenské služby pedagogicko-psychologického poradenství kariérové poradenství pro volbu dalšího studia a uplatnění na trhu práce
 • možnosti dalšího studia v nástavbovém studiu absolventů oborů zakončených závěrečnou zkouškou (denní forma)
 • příprava žáků k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách
 • vysokorychlostní připojení k internetu a vybavenost školy počítačovou technikou
 • účast v soutěžích odborných dovedností a vědomostí
 • získání profesního certifikátu – nástroj pro transparentnost kvalifikace v rámci EU
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem
 • stravování ve školní jídelně – možnost výběru ze tří druhů jídel, objednávání stravy přes internet, obsluha formou restaurač-ního servisu
 • ubytování hotelového typu na domově mládeže
 • vlastní tělovýchovné zařízení
 • lyžařské a sportovně turistické kurzy