Střední průmyslová škola

Střední průmyslová škola

Škola provozuje svoji činnost na pracovištích v Novém Městě nad Metují. Zde najdou své uplatnění žáci z 9. ročníků základní školy i další zájemci o středoškolské studium splňující podmínky přijetí.

Maturitní obory

Obory čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou.

IT - Aplikace počítačů v technice a robotice

Příprava studentů  na uplatnění v oblasti programování aplikací, robotů, správy různorodých hardwarových prostředků a počítačových sítí.

IT - Počítačový design a reklama

Příprava studentů zejména na pozice webdesignera nebo grafika v reklamních a grafických studiích.

Strojírenství - Robotika a automatizace ve strojírenství

Žáci získávají praktické znalosti a dovednosti z oblasti technického kreslení, mechaniky, stavby a provozu strojů, strojírenské technologie, elektrotechniky a kontroly a měření.

Strojírenství - Počítačová podpora strojírenské výroby

Obor je zaměřen hlavně na skloubení práce konstruktéra a designéra v jedné osobě, klade vyšší nároky na odborné strojírenské předměty, jako jsou strojírenská technologie, kontrola a měření, automatizace a práce v CAD/CAM.

Strojírenství - Administrativa a dokumentace

Obor nabízí ekonomické znalosti, cizí jazyk a vzdělání v odborných předmětech – marketing, management, práce s IT, technická dokumentace, studenti se učí tvořit a upravovat texty, tabulky a grafy a komunikovat v počítačových programech.

Maturitní obory s výučním listem

Obory čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou s možností získat na konci 3. ročníku výuční list na obor: Obráběč kovů.

Mechanik seřizovač - Programátor CNC

Studenti získají praktické znalosti v třískovém obrábění materiálů. Jsou schopni obsluhovat, kontrolovat a programovat NC a CNC stroje. Mají potřebné znalosti z oblasti technického kreslení a konstrukce výkresů v CAD systémech.

Tříleté učební obory

Obory tříletého denního studia zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Strojní mechanik

Žáci se naučí pájet, svářet elektrickým obloukem i plamenem a získají svářečské oprávnění. Dovedou provádět práce výrobního, montážního a údržbářského charakteru a umí se orientovat v dílenské dokumentaci pro výrobu a montáž strojů.

Jemný mechanik

Absolvent dovede sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat, udržovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky a zařízení z oblasti přesné mechaniky a má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování.

Obráběč kovů

Žáci se orientují v různých druzích surovin a zpracovávaných materiálech, v používání nástrojů, strojů a technologických postupů. V průběhu studia si osvojí základní práce s kovovým materiálem a práce na všech typech kovoobráběcích strojů.

Karosář

Žáci se orientují v různých druzích surovin a zpracovávaných materiálech, v používání nástrojů, strojů a technologických postupů. Seznámí se teoreticky i prakticky s postupy zpracování plechových součástí.

Kadeřník

Žák se naučí plnit pracovní úkony při úpravě dámských, pánských a dětských vlastů spojené s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ