IT – Aplikace počítačů v technice a robotice

IT - Aplikace počítačů v technice a robotice

Obor se vyučuje v Novém Městě nad Metují.

Obor je vhodný pro chlapce i dívky a poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou s cílem připravit je zejména na uplatnění v oblasti programování aplikací, robotů, správy různorodých hardwarových prostředků a počítačových sítí.

Uplatnění mohou absolventi hledat i v dalších oborech informačních technologií jako technik, grafik, pracovník uživatelské podpory, tvůrce webových stránek a další.

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách nebo mohou získané znalosti a dovednosti využít ve vlastním soukromém podnikání.

Kód oboru 18-20-M/01
Název oboru Informační technologie
Školní vzdělávací program Aplikace počítačů v technice a robotice
Délka a forma studia čtyřleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o maturitní zkoušce
 • Obor je vhodný pro chlapce i dívky.
 • Obor poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou s cílem připravit je zejména na uplatnění v oblasti programování aplikací, robotů, správy různorodých hardwarových prostředků a počítačových sítí.
 • Uplatnění mohou absolventi hledat i v dalších oborech informačních technologií jako technik, grafik, pracovník uživatelské podpory, tvůrce webových stránek a další.
 • Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách nebo mohou získané znalosti a dovednosti využít ve vlastním soukromém podnikání.
Programování a robotika
 • Programování mobilních aplikací a jednočipových počítačů
 • Využití počítačů pro řízení robotů a 3D tiskáren
Uplatnění v praxi
 • Pracovník pro práci s aplikačním softwarem.
 • Pracovník grafického studia nebo reklamní firmy.
 • Pracovník ve firemní propagaci a marketingu.
 • Správce internetových stránek.
 • Firemní správce IT včetně uživatelské IT podpory.
 • Pracovník kvalifikovaného prodeje IT včetně technického poradenství.
 • Správce počítačové sítě a informačního systému firmy.
 • Programátor počítačových, mobilních nebo webových aplikací.
 • Programátor mikročipů a číslicově řízených výrobních strojů a robotů.
Možnost dalšího studia
 • Studium na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.
 • Široká nabídka škol s IT a technickým zaměřením (Hradec Králové, Pardubice, Liberec, Praha, Brno…).
 • Splnění povinné školní docházky.
 • Přijímací řízení včetně státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ