Jemný mechanik

Jemný mechanik

Obor se vyučuje v Novém Městě nad Metují.

Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední odborné vzdělání ukončené výučním listem.

Absolvent dovede sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat, udržovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky a zařízení z oblasti přesné mechaniky (např. optickomechanické přístroje, časoměrná zařízení, kancelářská technika, lékařské, laboratorní, kontrolní a měřicí přístroje, vážicí zařízení, aj., jejich komponenty a součásti).

Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování.

Rozumí technické dokumentaci a její tvorbě i v CAD systémech a pozná základní principy CNC obrábění.

Kód oboru 23-62-H/01
Název oboru Jemný mechanik
Školní vzdělávací program Jemný mechanik
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce

Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední odborné vzdělání ukončené výučním listem.

Absolvent dovede sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat, udržovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky a zařízení z oblasti přesné mechaniky (např. optickomechanické přístroje, časoměrná zařízení, kancelářská technika, lékařské, laboratorní, kontrolní a měřicí přístroje, vážicí zařízení, aj., jejich komponenty a součásti).

Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování.

Rozumí technické dokumentaci a její tvorbě i v CAD systémech a pozná základní principy CNC obrábění.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit v povoláních jemný mechanik a seřizovač přístrojů a zařízení, hodinář, optik, popř. v typových pozicích jemný mechanik, mechanik optických přístrojů, mechanik vah.

Možnost dalšího studia

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit na studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

  • Splnění povinné školní docházky.
  • Zdravotní způsobilost.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ