Karosář

Karosář

Obor se vyučuje v Novém Městě nad Metují.

Obor poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem.

Žáci pracují s různými druhy materiálů a surovin, používají nástroje, stroje a technologické postupy. Teoreticky i prakticky se seznámí s postupy zpracování plechových součástí a dílů, s pájením, svařováním, tmelením, broušením a povrchovými úpravami. Orientují se v oblasti oprav karoserií, dovedou vyhodnotit poškození a zvolit optimální postup opravy. Pracují s běžným ručním nářadím i se speciálním nářadím klempířským a karosářským. Naučí se používat různé technologie svařování, řezání kyslíkem a mohou absolvovat svářečský kurz, ve kterém získají svářečské oprávnění.

V průběhu studia probíhá kurz autoškoly hrazený školou.

Kód oboru 23-55-H/02
Název oboru Karosář
Školní vzdělávací program Karosář
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
 • Obor poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem.
 • Žáci pracují s různými druhy materiálů a surovin, používají nástroje, stroje a technologické postupy.
 • Teoreticky i prakticky se seznámí s postupy zpracování plechových součástí a dílů, s pájením, svařováním, tmelením, broušením a povrchovými úpravami.
 • Orientují se v oblasti oprav karoserií, dovedou vyhodnotit poškození a zvolit optimální postup opravy.
 • Pracují s běžným ručním nářadím i se speciálním nářadím klempířským a karosářským.
 • Naučí se používat různé technologie svařování, řezání kyslíkem a mohou absolvovat svářečský kurz, ve kterém získají svářečské oprávnění.
 • V průběhu studia probíhá kurz autoškoly hrazený školou.
Uplatnění v praxi
 • Absolventi uplatní získané znalosti a dovednosti pro činnost ve výrobních firmách i v oblasti živnostenského podnikání.
 • Jsou připraveni pro povolání v profesích klempíř, karosář a svářeč.
 • Po absolvování kvalifikačních kurzů mohou vykonávat činnosti v dalších profesích, například jako stavební klempíř, kovotlačitel, montér vzduchotechniky apod.
Možnosti dalšího studia
 • Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit do nástavbového studia v oboru Podnikání zakončeného maturitní zkouškou.
 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
 • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ