Mechanik strojů a zařízení

Obor se vyučuje v Novém Městě nad Metují.

Obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Absolvent dovede seřizovat, obsluhovat, montovat a demontovat složitější stroje a zařízení s pomocí běžně užívaných nástrojů a zařízení a svařovat běžnými technologiemi. Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování. Zná podstatu a organizaci montážních prací, rozumí technologickým postupům při montáži, kontrole správné funkční činnosti strojů a zařízení, při jejich sestavování, zabíhání a předávání uživateli.

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.

Kód oboru 23-44-L/01
Název oboru Mechanik strojů a zařízení
Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení
Délka a forma studia čtyřleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o maturitní zkoušce
 • Obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Absolvent dovede seřizovat, obsluhovat, montovat a demontovat složitější stroje a zařízení s pomocí běžně užívaných nástrojů a zařízení a svařovat běžnými technologiemi.
 • Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování.
 • Zná podstatu a organizaci montážních prací, rozumí technologickým postupům při montáži, kontrole správné funkční činnosti strojů a zařízení, při jejich sestavování, zabíhání a předávání uživateli.
 • Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.
Možnosti uplatnění absolventů
 • Provádí revizi strojůzařízení a přístrojů.
 • Sestavuje, seřizuje a oživuje mechanické stroje, přístroje a zařízení.
 • Provádí opravy strojů, přístrojů a zařízení.
 • Stanovuje pracovní kroky, prostředky a metody.
 • Čte a pruživá technické podklady.
 • Zhotovuje funkční vzorky a prototypy u příslušných strojů, přístrojů a zařízení.
 • Obsluhuje zařízení číslicově řízených obráběcích strojů a linek.
Možnost dalšího studia
 • Studium na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.
 • Splnění povinné školní docházky.
 • Přijímací řízení včetně státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.
 • Zdravotní způsobilost.