Obráběč kovů

Obráběč kovů

Obor se vyučuje v Novém Městě nad Metují.

Obor poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem.

Obor Obráběč kovů je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné, přesné a precizní, s konstrukční a prostorovou představivostí, se vztahem ke kovovým i nekovovým materiálům. Žáci se naučí nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje – CNC), kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů. Různorodost činností při obrábění materiálů se odráží v rozmanitosti práce pro široký okruh firem.

Kód oboru 23-56-H/01
Název oboru Obráběč kovů
Školní vzdělávací program Obráběč kovů
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
  • Obor poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem.
  • Obor Obráběč kovů je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné, přesné a precizní, s konstrukční a prostorovou představivostí, se vztahem ke kovovým i nekovovým materiálům.
  • Žáci se naučí nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje – CNC), kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.
  • Různorodost činností při obrábění materiálů se odráží v rozmanitosti práce pro široký okruh firem.
Uplatnění v praxi
  • Absolventi uplatní získané znalosti a dovednosti pro činnost ve výrobních firmách i v oblasti živnostenského podnikání.
  • Jsou připraveni jako univerzální obráběči na klasických strojích i jako obsluha CNC strojů.
Možnosti dalšího studia
  • Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit do nástavbového studia v oboru Podnikání zakončeného maturitní zkouškou.
  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ