Strojírenství – Počítačová podpora strojírenské výroby

Strojírenství - Počítačová podpora strojírenské výroby

Obor se vyučuje v Novém Městě nad Metují.

Obor je vhodný pro chlapce i dívky a poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Patří mezi dynamicky se rozvíjející obor s budoucností. Je zaměřen hlavně na skloubení práce konstruktéra a designéra v jedné osobě.

V rámci výuky CAD technologií mohou studenti získat certifikát AUTODESK ACADEMIA. Studijní plán počítačového zaměření klade vyšší nároky na odborné strojírenské předměty, jako jsou strojírenská technologie, kontrola a měření, automatizace a práce v CAD/CAM (konstruování na počítači, technologické postupy, příprava a plánování výroby).

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.

Kód oboru 23-41-M/01
Název oboru Strojírenství
Školní vzdělávací program Počítačová podpora strojírenské výroby
Délka a forma studia čtyřleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o maturitní zkoušce
 • Obor je vhodný pro chlapce i dívky.
 • Obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Patří mezi dynamicky se rozvíjející obor s budoucností.
 • Obor je zaměřen hlavně na skloubení práce konstruktéra a designéra v jedné osobě.
 • V rámci výuky CAD technologií mohou studenti získat certifikát AUTODESK ACADEMIA.
 • Studijní plán počítačového zaměření klade vyšší nároky na odborné strojírenské předměty, jako jsou strojírenská technologie, kontrola a měření, automatizace a práce v CAD/CAM (konstruování na počítači, technologické postupy, příprava a plánování výroby).
 • Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.
Počítačové konstruování a 3D modelování
 • Výuka konstruování a modelování v systémech AutoCAD a Autodesk Inventor.
 • Principy a možnosti využití CAD/CAM systémů ve strojírenství.
NC technika a automatizace
 • Výuka programování CNC strojů v systému AlphaCAM.
 • Automatizace strojírenské výroby, konstrukce a využití průmyslových robotů.
Uplatnění v praxi
 • Ve strojírenských firmách jako konstruktéři, technologové nebo kontroloři jakosti.
 • V profesích programátor CNC strojů, provozní technik, výrobní mistr a v dalších činnostech ve strojírenské výrobě a jejím technicko-hospodářském zabezpečení.
Možnost dalšího studia
 • Jsou připraveni ke studiu všech oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách, především se zaměřením na strojírenství, a ke studiu na technických univerzitách.
 • Splnění povinné školní docházky.
 • Přijímací řízení včetně státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ