Strojní mechanik

Strojní mechanik

Obor se vyučuje v Novém Městě nad Metují.

Obor poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem.

Žáci pracují s různými druhy materiálů a surovin, používají nástroje, stroje a technologické postupy. Při studiu si osvojí základní práce s kovovými i nekovovými materiály a práce na kovoobráběcích strojích. Dále se naučí pájet, svářet a získají svářečské oprávnění. Osvojí si podstatu montážních prací, orientují se v dílenské dokumentaci pro výrobu a montáž strojů. Provádějí práce výrobního a montážního charakteru a údržbu. Ovládají výrobu a opravu drobných a jednoduchých dílů pro provádění oprav. Znalosti a vědomosti uplatňují při tvorbě vlastní technické dokumentace potřebné při řešení konkrétních úkolů.

Kód oboru 23-51-H/01
Název oboru Strojní mechanik
Školní vzdělávací program Strojní mechanik
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
 • Obor poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem.
 • Žáci pracují s různými druhy materiálů a surovin, používají nástroje, stroje a technologické postupy.
 • Při studiu si osvojí základní práce s kovovými i nekovovými materiály a práce na kovoobráběcích strojích.
 • Dále se naučí pájet, svářet a získají svářečské oprávnění.
 • Osvojí si podstatu montážních prací, orientují se v dílenské dokumentaci pro výrobu a montáž strojů.
 • Provádějí práce výrobního a montážního charakteru a údržbu.
 • Ovládají výrobu a opravu drobných a jednoduchých dílů pro provádění oprav.
 • Znalosti a vědomosti uplatňují při tvorbě vlastní technické dokumentace potřebné při řešení konkrétních úkolů.
Uplatnění v praxi
 • Absolventi se uplatní ve výrobních, montážních a opravárenských provozech firem, jako montéři a zámečníci nebo jako seřizovači a opraváři strojů a výrobních zařízení.
 • Po absolvování kvalifikačních kurzů mohou vykonávat činnosti v dalších profesích, například jako svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku apod.
Možnosti dalšího studia
 • Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit do nástavbového studia v oboru Podnikání zakončeného maturitní zkouškou.
 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
 • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ