Studijní obory – 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 3. kolo přijímacího řízení pro studijní obory. 

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 7.7.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení. Školní přijímací zkoušky budou probíhat 16.7.2020. Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou v den konání školní přijímací zkoušky zveřejněny výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách.