Termíny MZ a ZZ 2019

Termíny maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek pro rok 2019

 

Maturitní zkoušky v kalendářním roce 2019

Jarní zkušební období 2019

Společná část MZ:  10. – 11. 4. a 2. 5. – 6. 5. 2019

Praktická zkouška:   9. – 10. 5. 2019

Ústní zkouška:   20. – 24. 5. 2019

Písemná přihláška do 3. 12. 2018

 

Podzimní zkušební období 2019

Společná část MZ:  2. – 6. 9. 2019

Praktická zkouška:  9. – 10. 9. 2019

Ústní zkouška:   16. – 17. 9. 2019

Písemná přihláška do 21. 6. 2019

 

Závěrečné zkoušky v kalendářním roce 2019

Červen 2019

Písemná zkouška:  3. 6. 2019

Praktická zkouška: 4. – 6. 6. 2019

Ústní zkouška:  14. 6. 2019

Písemná přihláška do 3. 5. 2019 k opravné zkoušce

 

Září 2019

Písemná zkouška:  6. 9. 2019

Praktická zkouška: 9. – 10. 9. 2019

Ústní zkouška:  23. 9. 2019

Písemná přihláška do 6. 8. 2019

 

Prosinec 2019

Písemná zkouška:  2. 12. 2019

Praktická zkouška: 3. – 4. 12. 2019

Ústní zkouška: 12. 12. 2019

Písemná přihláška do 2. 11. 2019

 

V Nové Městě nad Metují 18. 3. 2019

 

PaedDr. Olga Talášková v. r.

ředitelka školy