Učební obory – 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 5. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 31.7.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ