Učební obory – 6. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 6. kolo přijímacího řízení pro učební obory.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 31.8.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ