USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REBUPLIKY ze dne 12.10.2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ