Střední průmyslová škola,
Odborná škola a Základní škola,
Nové Město nad Metují
Tvoje škola

ZŠ - distanční výuka během nouzového stavu

Plán průběhu distanční výuky v případě nouzového stavu Průběh distanční výuky  bude v ZŠ probíhat…

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny není přerušen. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování žákům/studentům,…

Nové krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 2.11.2020 do 20.11.2020

Opatření omezení provozu školy od 2.11.2020 Základní školaProvoz základní školy /§16 odst. 9 školského zákona/…

Chytrá cesta
ke vzdělání

Žáci ze vzdálenějších míst mohou bydlet na internátě, kde nabízíme ubytování s vlastním sociálním zařízením a s kuchyňkou, televizní a počítačovou místností a klubovnou v patře. Škola má vlastní školní jídelnu a sportoviště.

Na střední průmyslové škole a středním odborném učilišti naleznou své uplatnění žáci z 9. ročníků základní školy i další zájemci o středoškolské studium splňující podmínky přijetí.

Současně patří škola do sítě škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, má pracoviště v Novém Městě nad Metují, v Opočně a v Broumově.

Na základní škole i ve dvouletých a tříletých učebních oborech střední školy najdou uplatnění žáci se zdravotním postižením a vývojovými poruchami učení nebo chování. Žáci základní i střední školy mohou být ubytováni na internátě.

Pro uchazeče

Zjistit více

Termíny dnů otevřených dveří, informace o přijímacím řízení a výhody studia u nás

Maturitní zkoušky

Zjistit více

Informace k maturitním zkouškám, přihlášky, harmonogramy, okruhy témat

Závěrečné zkoušky

Zjistit více

Informace k závěrečným zkouškám, přihlášky, harmonogramy, okruhy témat

Spolupracujeme

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ