Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Vzdělávací program základní školy je určen žákům základních škol, pro které není vhodné vzdělávání ve školách běžného typu. Poskytujeme základní vzdělání, které je diferencované podle typu postižení, mentální úrovně či individuálních možností jednotlivých žáků. Především dětem, u nichž je dominantní specifická vývojová porucha chování a také dětem s lehkým mentálním postižením. Nabízíme těmto žákům a jejich rodičům pomoc při překonávání složité životní situace. Zajišťujeme spolupráci s výchovným týmem školy, sociální pracovnicí a nabízíme psychologickou péči v podobě konzultací u školní psycholožky. Žáci ze vzdálenějších míst mohou být v pracovním týdnu ubytováni na internátě školy.

Termín zápisu: 26. dubna 2019 od 14:00
Místo zápisu: budova Králíček (Českých Bratří 1035, Nové Město nad Metují)
Počet přijímaných žáků: 28 žáků do prvních tříd

Průběh zápisu

  1. část formální= zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
  2. část motivační= cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné místo, kterého se není třeba obávat. Bude se jednat o jednoduchý pohovor učitele s dítětem.

Podmínky pro přijetí

  • dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ nebo věk dítěte po řádném odkladu,
  • doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do školy podle §16 odst. 19 ŠZ.