Zprávy

Plán průběhu distanční výuky v případě nouzového stavu Průběh distanční výuky  bude v ZŠ probíhat podobně jako v jarních měsících 2020. 1/Úkoly budou zadávány e-mailem nebo předávány osobně zpravidla v týdenní frekvenci po dohodě třídního učitele se zákonnými zástupci. 2/Učitel stanoví 
Read more
Provoz školní jídelny není přerušen. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Přítomnost strávníků z řad zaměstnanců není v provozovně zakázána.
Read more
Opatření omezení provozu školy od 2.11.2020 Základní školaProvoz základní školy /§16 odst. 9 školského zákona/ se omezuje tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků v základním vzdělávání. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Praktická škola dvouletáOmezen provoz, zákaz osobní přítomnosti žáků ve 
Read more
Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření.
Read more
Základní škola Naše ZŠ /§16 odst. 9 školského zákona/ vyučuje běžným způsobem, tzn., že  žáci jsou přítomni ve škole. Ruší se pouze odpolední výuka. Internát, družina a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu. Praktická škola dvouletá Výuka probíhá 
Read more
Od 14. 10. 2020 jsou obě školní provozovny kadeřnictví pro veřejnost uzavřeny Děkujeme za pochopení.
Read more
Základní škola U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění. U 2. stupně základní školy pokračuje osobní přítomnost žáků ve vzdělávání – naše ZŠ (zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona). Provoz internátu, družiny a školní jídelny je 
Read more
Milí žáci, vážení rodiče, od pondělí 12. října 2020 do 25. října 2020  je omezena osobní přítomnost žáků ve školách. Toto se netýká praktického vyučování. Dokázali jsme společně zvládnout období výuky na dálku ve 2. pololetí školního roku 2019-2020, nabyli 
Read more
Plán průběhu distanční výuky v případě nouzového stavu v Odborné škole Nové Město nad Metují a Broumov Úkoly budou zadávány na žákovu školní e-mailovou adresu v týdenní frekvenci. Učitel stanoví datum návratnosti úkolu od žáka. Rodinám, které nemají možnost tisku, bude umožněno 
Read more
Z nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje nedochází v naší škole od 5.10.2020 k přechodu na distanční vzdělávání. Mimořádné opatření v provozu školy bude spočívat v omezení zpěvu a sportovní činnosti.
Read more
úterý 1. 9. 2020     první ročníky:    třídnické hodiny 9:00 – 11:00 hod. ostatní ročníky: třídnické hodiny 7:50 – 10:00 hod. středa 2. 9. 2020 první ročníky:    třídnické hodiny 7:50 – 10:30 hod., poté výuka podle rozvrhu do 12:20 
Read more
Vážení strávníci, vzhledem k aktuální situaci s výskytem nemoci Covid-19 nebude školní jídelna poskytovat stravu pro veřejnost (netýká se bývalých zaměstnanců školy). Děkujeme za pochopení. Jaroslava Hůlková vedoucí školního stravování
Read more
Vážení rodiče, milí žáci, v předešlých dnech jste od nás dostali zvací dopis na slavnostní zahájení školního roku. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a vzhledem k zachování co nejvyšší bezpečnosti Vašeho zdraví, zdraví Vašich dětí i nás pedagogického sboru přistupujeme k následujícím změnám. Upouštíme 
Read more
Milí žáci a studenti, v úterý 1. září 2020 společně zahájíme školní rok 2020/2021. K pravidelné výuce se vracíme téměř po půl roce,  zvládli jsme  koronavirovou přestávku a prožili hlavní prázdniny. Přejeme vám všem bezproblémový start do výuky na naší 
Read more
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola nabízí od úterý 8. 9. 2020 kadeřnické služby – pánské, dámské, dětské – bez objednání – ve svých provozovnách v budově Střední průmyslové školy: sudý týden  – po až pá  – od 7 
Read more
MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části podzimní maturitní zkoušky. Více na www.cermat.cz.
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 6. kolo přijímacího řízení pro učební obory. Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 31.8.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 4. kolo přijímacího řízení pro studijní obory.  Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 20.8.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení. Školní přijímací zkoušky budou probíhat 31.8.2020 od 8.00 hod. v budově školy. Přihláška uchazeče 
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 3. kolo přijímacího řízení pro studijní obory.  Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 7.7.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení. Školní přijímací zkoušky budou probíhat 16.7.2020 od 8.00 hod. v budově školy. Přihláška uchazeče 
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 5. kolo přijímacího řízení. Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 31.7.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.
Read more

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ