Zprávy

O způsobu předání vysvědčení žákům jsou rodiče informováni třídním učitelem.
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení pro studijní obory.  Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 23.6.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení. Školní přijímací zkoušky budou probíhat 30.6.2020. Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a 
Read more
Ředitelka školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce, že hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet z Vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020.
Read more
MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku. Z této vyhlášky 
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 4. kolo přijímacího řízení. Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 30.6.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.
Read more
ZŠ – 1. stupeň Základní škola, která je zřízena podle § 16 Školského zákona, bude pro 1. stupeň otevřena od 10. června 2020. Bez předem podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným zástupcem nebude umožněn žákovi vstup 
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 3. kolo přijímacího řízení. Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 29.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.
Read more
Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné realizovat návštěvu škol žákům posledních ročníků středních škol od 11. května 2020 a umožnit intenzivní přípravu k maturitám a závěrečným zkouškám. V souladu s přijatými dokumenty nebude zahájen provoz základní školy, školní 
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 11.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.
Read more
Dokladem toho, že školy jedou dál, byť v jiném režimu než jsme byli zvyklí, je i soutěž v CAD kreslení a modelování. Vzhledem k současné situaci nebylo možné, aby se soutěžící spolu reálně setkali tak, jak tomu bylo v minulých 
Read more
Jak již víte, naše škola se zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko. Naše tiskárny jedou v režimu 24/7, což znamená, že tiskneme komponenty pro obličejové štíty 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Člověk vydrží všechno, technika se občas 
Read more
Naše škola se velmi rychle zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko, ve které i nadále pokračujeme. Vedle toho spolupracujeme i s několika stomatology a dentálními hygieniky, kteří díky charakteru své práce patří v současné době mezi ty nejohroženější lékaře 
Read more
Ano, školy jsou zavřené, ale zavřené jsou jen budovy. Naše srdce a hlava zůstávají otevřené. Jen díky vzájemné pomoci, vstřícnosti, ohleduplnosti a rozumnému přístupu tuto nelehkou dobu překonáme. Učitelé naší školy se s odvahou vrhli do digitálního moře, aby mohli 
Read more
Vážení rodiče, milí žáci. V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových epidemiologických opatření na školách není možné dodržet termíny maturitních a závěrečných zkoušek tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a jak jsme je zapracovali do 
Read more
Naše škola se velmi rychle zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko. Na webových stránkách https://www.tisknecelecesko.cz/ se můžete dočíst, že se jedná o celorepublikovou iniciativu dobrovolníků, kteří se podílí na výrobě a distribuci ochranných pomůcek pro zdravotníky v době šíření virové 
Read more
Vážení zákonní zástupci, zápis do 1. třídy je pro Vás a Vaše děti slavnostním okamžikem. Bohužel Vás v současné době nemůžeme pozvat do školy, ale po skončení mimořádných opatření se s Vámi rádi setkáme. V souladu se Školským zákonem (§ 36 odst. 
Read more
Dne 5. března 2020 jsme ve škole přivítali Marka Janovského vysokoškolského studenta oboru Marketing a management na Dania academy v Dánsku. Škola se nachází ve městě Randers kousek od druhého největšího dánského města Aarhus. Nejdřív nám vyprávěl, jak se na školu 
Read more
Vážení rodiče, milí studenti, chtěli bychom Vás informovat, že výuka v SPŠ bude v následujících týdnech probíhat on-line. Žádáme Vás, abyste sledovali informace v Bakalářích (https://skolynome.bakalari.cz/next/login.aspx), kde dostanete nejaktuálnější informace. V současné době pro Vás učitelé vytváří studijní materiály, které 
Read more
Vážení rodiče, stravu ve školní jídelně mají všichni žáci odhlášenou až do chvíle, kdy bude ukončeno mimořádné opatření. O způsobu následného přihlášení po otevření škol Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení. Jaroslava Hůlková, vedoucí školní jídelny
Read more
Vážení rodiče, v průběhu března a dubna měly na naší škole probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Bohužel příroda rozhodla, že všechno je nyní jinak, a tak jsme museli školu uzavřít, zrušit výuku a také vám slíbené přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Jak 
Read more

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ