ZŠ – distanční výuka během nouzového stavu

Plán průběhu distanční výuky v případě nouzového stavu

Průběh distanční výuky  bude v ZŠ probíhat podobně jako v jarních měsících 2020.

1/Úkoly budou zadávány e-mailem nebo předávány osobně zpravidla v týdenní frekvenci po dohodě třídního učitele se zákonnými zástupci.

2/Učitel stanoví datum návratnosti úkolu od žáka, opět záleží na dohodě se zákonným zástupcem.

3/ Materiály budou označeny jménem žáka.

4/Distanční výuka je povinná. Splněné úkoly budou hodnoceny. Oceňována bude zejména snaha o  vypracování úloh.

Mgr. Lenka Šafaříková

zástupkyně ředitelky pro ZŠ

mobil: 734314502

lenka.safarikova@skolynome.cz

Next

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ