Ubytování

Ubytování

Králíček

Kasárna

Opočno

Škola poskytuje ubytování žákům naší střední a základní školy.

Poskytujeme v budovách internátů (internát Králíček, internát Kasárna a internát Opočno). Dále také poskytujeme ubytování žákům ostatních středních škol v Novém Městě nad Metují a v Opočně v budovách domova mládeže (DM Kasárna, DM Opočno).

Kontakt:

Pro OŠ a SŠ:                             Pro ZŠ:

vedoucí vychovatelka           +420 731 443 912
+420 734 314 500

Informace internáty a DM

Ve volném čase je žákům nabízena široká řada zájmových aktivit. Ubytovaným žákům je zajištěno celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře) za cenu podle aktuálního ceníku.

Poplatek za ubytování pro žáky střední školy je 800 Kč/měsíc .

Poplatek za ubytování pro žáky základní školy je 500 Kč/měsíc.

Aktivity
  • sportovní – turnaje v přehazované, odbíjené, fotbale, florbale, posilování, soutěžní odpoledne, turistika, bowling, výlety po našem kraji
  • výtvarné a estetické – práce s různými výtvarnými technikami, batikování, savení textilií, práce s keramickou hlínou, tvorba drobných předmětů pro radost
  • pracovní činnosti zaměřené na osvojování technické a manuální zručnosti, kroužek vaření, čtenářský kroužek
  • podílení se na organizování vánoční výstavy, školního plesu, festivalu sociálních služeb
  • kulturní – návštěva divadelních představení, kina, muzea, výstav, památek, městské knihovny

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ