Ubytování

Škola poskytuje ubytování žákům naší střední a základní školy.

Poskytujeme v budovách internátů (internát Hradčany, internát Králíček, internát Kasárna a internát Opočno). Dále také poskytuje ubytování žákům ostatních středních škol v Novém Městě nad Metují a v Opočně v budovách domova mládeže (DM Králíček, DM Opočno).

Kontakt:

Martina Havránková

vedoucí vychovatelka SŠ
+420 734 314 500

Informace internáty a DM

Ve volném čase je žákům nabízena široká řada zájmových aktivit. Ubytovaným žákům je zajištěno celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře) za cenu podle aktuálního ceníku.

Poplatek za ubytování pro žáky střední školy je 800 Kč/měsíc .

Poplatek za ubytování pro žáky základní školy je 500 Kč/měsíc.

Aktivity
  • sportovní – meziinternátní turnaje v přehazované, odbíjené, fotbale, florbale, výlety na kole, posilování, soutěžní odpoledne, turistika, výlety po našem kraji
  • výtvarné a estetické – práce s různými výtvarnými technikami, batikování, savování, práce s keramickou hlínou, tvorba drobných předmětů pro radost
  • pracovní činnosti zaměřené na osvojování technické a manuální zručnosti, kroužek vaření, četenářský kroužek
  • podílení se na organizování vánoční výstavy, školního plesu, festivalu sociálních služeb
  • kulturní – návštěva divadelních představení, kina, muzea, výstav, památek, pořádání diskoték