Pečovatel

Pečovatel

Obor umístěn v Novém Městě nad Metují.

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Příprava žáků oboru je organizována jako tříleté studium. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních dovedností potřebných k vykonávání povolání pečovatel.  Během studia se žáci v rámci odborného výcviku učí přípravě pokrmů, praní, žehlení, spravování a šití prádla, úklidu. Na smluvních pracovištích, v zařízeních sociálních služeb, se seznamují s přímou i nepřímou péčí o klienty.

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních, pobytových a terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.

Kód oboru 75-41-E/01
Název oboru Pečovatelské služby
Školní vzdělávací program Pečovatel
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
  • Obor je vhodný pro dívky i chlapce.
  • Obor poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
  • Příprava žáků oboru je organizována jako tříleté studium.
  • Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních dovedností potřebných k vykonávání povolání pečovatel.
  • Během studia se žáci v rámci odborného výcviku učí přípravě pokrmů, praní, žehlení, spravování a šití prádla, úklidu.
  • Na smluvních pracovištích, v zařízeních sociálních služeb, se seznamují s přímou i nepřímou péčí o klienty.

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních, pobytových a terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.

  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ