Zámečník – údržbář

Zámečník - údržbář

Obor umístěn v Opočně.

Ruční, strojní zpracování kovů. Výroba a montáž podle montážních výkresů a schémat. Volba pracovního nářadí a jeho hospodárné využívání, práce s motorovou pilou a křovinořezem.

Řidičské oprávnění skupiny B.

Kód oboru 23-51-E/01
Název oboru Strojírenské práce
Školní vzdělávací program Zámečník – údržbář
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
  • Strojírenské práce (Zámečník – údržbář) – Ruční, strojní zpracování kovů. Výroba a montáž podle montážních výkresů a schémat. Volba pracovního nářadí a jeho hospodárné využívání, práce s motorovou pilou a křovinořezem. Řidičské oprávnění skupiny B.
  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ