Mechanik seřizovač – Programátor CNC

Mechanik seřizovač - Programátor CNC strojů

Obor se vyučuje v Novém Městě nad Metují.

Obor je vhodný pro chlapce i dívky a poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou s možností získání výučního listu v oboru obráběč kovů ve 3. ročníku.

Studenti získají praktické znalosti v třískovém obrábění materiálů. Jsou schopni obsluhovat, kontrolovat a programovat NC a CNC stroje. Mají potřebné znalosti z oblasti technického kreslení a konstrukce výkresů v CAD systémech.

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.

Kód oboru 23-45-L/01
Název oboru Mechanik seřizovač
Školní vzdělávací program Programátor CNC
Délka a forma studia čtyřleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o maturitní zkoušce
 • Obor je vhodný pro chlapce i dívky.
 • Obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou s možností získání výučního listu v oboru obráběč kovů ve 3. ročníku.
 • Studenti získají praktické znalosti v třískovém obrábění materiálů.
 • Jsou schopni obsluhovat, kontrolovat a programovat NC a CNC stroje.
 • Studenti nají potřebné znalosti z oblasti technického kreslení a konstrukce výkresů v CAD systémech.
 • Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.
Uplatnění v praxi
 • Obsluha číslicově řízených obráběcích strojů a linek.
 • Seřizovač číslicově řízených obráběcích strojů a linek.
 • Programátor CNC strojů.
 • V technicko-hospodářských funkcích provozního charakteru – například kontrolor jakosti výroby, plánovač výroby, technolog.
 • Po příslušné praxi jako mistr provozu.
Možnost dalšího studia
 • Studium na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.
 • Splnění povinné školní docházky.
 • Přijímací řízení včetně státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.
 • Zdravotní způsobilost.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ