Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

Obor umístěn v Opočně.

Seřízení a běžné opravy různých zařízení, včetně motorových vozidel, základní dovednosti v ručním a strojním obrábění kovů a tepelném zpracování ocelí, základy kovářských prací.

Řidičské oprávnění skupiny T.

Kód oboru 41-55-E/01
Název oboru Opravářské práce
Školní vzdělávací program Opravář zemědělských strojů
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
  • Opravářské práce (Opravář zemědělských strojů) – Seřízení a běžné opravy různých zařízení, včetně motorových vozidel, základní dovednosti v ručním a strojním obrábění kovů a tepelném zpracování ocelí, základy kovářských prací. Řidičské oprávnění skupiny T.
  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ