Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Aktuality

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 6. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky je možné podávat do 31.08.2018, kdy budou vydána rozhodnutí o přijetí žáka.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Dne 4.12.2017 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo sloučení příspěvkových organizací Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují a Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377.

Naše škola bude nástupnickou organizací.

S účinností od 1.7.2018 bude název školy Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují.

Upozornění k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

S účinností od 1. 7. 2018 bude činnost školy vykonávat nová nástupnická příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují.

Z rozhodnutí našeho zřizovatele KÚ Královéhradeckého kraje (viz. rozhodnutí) pro školní rok 2018/2019 nebudou otevřeny následující obory:

26-51-H/02 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

29-54-H/01 Cukrář

65-51-H/01 Kuchař-číšník

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

65-41-L/01 Gastronomie

78-42-M/01 Lyceum

64-41-L/51 Podnikání-nástavba

V těchto oborech dokončí vzdělávání stávající žáci, ale nebudou již přijímáni noví žáci do 1. ročníků.

Podmínky přijetí ke vzdělávání

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
 • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 pro vzdělávací obory E a C

(Strojírenské práce, Potravinářská výroba, Zahradnické práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Zemědělské práce, Opravářské práce, Provozní služby, Prodavačské práce, Dřevařské práce, Praktická škola dvouletá, Stavební práce, Šití oděvů, Potravinářské práce.)

 1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení ze základního vzdávání, pokud bylo uchazeči vydáno (90%)
 2. další skutečnosti, které osvědčí vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, prokázání zájmu o zvolený obor při přijímacím pohovoru (10% – zájmové činnosti, kroužky)

 

Pro zájemce o studium

Kontaktujte nás

 • Zvažujete studium některého z nabízených oborů?
 • Rozhodujete se, který obor je ten pravý?
 • Chcete získat podrobné informace o některém z oborů?

Napište na školní mail a Vaše dotazy budou předány konkrétnímu učiteli, který Vám poradí.

Navštivte nás

 • Chcete vidět učebny pro teoretickou a praktickou výuku?
 • Chcete získat představu o vybavení školy?
 • Chcete získat informace o studiu osobně?

Využijte termíny, kdy každoročně pořádáme Dny otevřených dveří.
Případně kontaktujte sekretariát školy a sjednejte si individuální návštěvu v jiném termínu.

Dny otevřených dveří

Abychom vám pomohli v rozhodování, pořádáme dny otevřených dveří s možnosti podívat se přímo do výuky.

Termíny
 • Pátek 23. listopadu 2018 – 14.00 až 18.00 hodin
 • Sobota 24. listopadu 2018 – 8.00 až 12.00 hodin
 • Pátek 8. února 2019 – 14.00 až 18.00 hodin

 

Výhody studia

Proč studovat u nás

 • bezplatné vzdělávání
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky – pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy atd.
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • bezplatné odborné kurzy k rozšíření kvalifikace
  • kurzy svařování
  • mezinárodní certifikáty
  • odborná způsobilost v elektrotechnice
  • řidičské oprávnění skupiny B
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti při praktickém vyučování
 • finanční podpora vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem Královéhradeckým krajem, až 22 000 Kč za dobu studia
 • realizace praktického vyučování na moderně vybavených pracovištích
 • poradenské služby pedagogicko-psychologického poradenství kariérové poradenství pro volbu dalšího studia a uplatnění na trhu práce
 • možnosti dalšího studia v nástavbovém studiu absolventů oborů zakončených závěrečnou zkouškou (denní forma)
 • příprava žáků k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách
 • vysokorychlostní připojení k internetu a vybavenost školy počítačovou technikou
 • účast v soutěžích odborných dovedností a vědomostí
 • získání profesního certifikátu – nástroj pro transparentnost kvalifikace v rámci EU
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem
 • stravování ve školní jídelně – možnost výběru ze tří druhů jídel, objednávání stravy přes internet, obsluha formou restaurač-ního servisu
 • ubytování hotelového typu na domově mládeže
 • vlastní tělovýchovné zařízení
 • lyžařské a sportovně turistické kurzy