Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení na střední průmyslovou školu

Obory čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou a obory tříletého denního studia zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Přijímací řízení na odbornou školu

Obory tříletého či dvouletého denního studia na našich pracovištích v Novém Městě nad Metují, Opočně a Broumově zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Pro zájemce o studium

Kontaktujte nás

 • Zvažujete studium některého z nabízených oborů?
 • Rozhodujete se, který obor je ten pravý?
 • Chcete získat podrobné informace o některém z oborů?

Napište na školní mail a Vaše dotazy budou předány konkrétnímu učiteli, který Vám poradí.

Navštivte nás

 • Chcete vidět učebny pro teoretickou a praktickou výuku?
 • Chcete získat představu o vybavení školy?
 • Chcete získat informace o studiu osobně?

Využijte termíny, kdy každoročně pořádáme Dny otevřených dveří.
Případně kontaktujte sekretariát školy a sjednejte si individuální návštěvu v jiném termínu.

Dny otevřených dveří

Abychom vám pomohli v rozhodování, pořádáme dny otevřených dveří s možnosti podívat se přímo do výuky.

Termíny
 • Pátek 22. listopadu 2019 – 14.00 až 18.00 hodin
 • Sobota 23. listopadu 2019 – 8.00 až 12.00 hodin
 • Pátek 14. února 2020 – 14.00 až 18.00 hodin

Výhody studia

Proč studovat u nás

 • bezplatné vzdělávání
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky – pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy atd.
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • bezplatné odborné kurzy k rozšíření kvalifikace
  • kurzy svařování
  • mezinárodní certifikáty
  • odborná způsobilost v elektrotechnice
  • řidičské oprávnění skupiny B
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti při praktickém vyučování
 • finanční podpora vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem Královéhradeckým krajem, až 22 000 Kč za dobu studia
 • realizace praktického vyučování na moderně vybavených pracovištích
 • poradenské služby pedagogicko-psychologického poradenství kariérové poradenství pro volbu dalšího studia a uplatnění na trhu práce
 • možnosti dalšího studia v nástavbovém studiu absolventů oborů zakončených závěrečnou zkouškou (denní forma)
 • příprava žáků k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách
 • vysokorychlostní připojení k internetu a vybavenost školy počítačovou technikou
 • účast v soutěžích odborných dovedností a vědomostí
 • získání profesního certifikátu – nástroj pro transparentnost kvalifikace v rámci EU
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem
 • stravování ve školní jídelně – možnost výběru ze tří druhů jídel, objednávání stravy přes internet, obsluha formou restaurač-ního servisu
 • ubytování hotelového typu na domově mládeže
 • vlastní tělovýchovné zařízení
 • lyžařské a sportovně turistické kurzy

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ