INFORMACE K VÝUCE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, PLATÍ OD 12. 10. 2020

Základní škola

U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění.

U 2. stupně základní školy pokračuje osobní přítomnost žáků ve vzdělávání – naše ZŠ (zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona).

Provoz internátu, družiny a školní jídelny je beze změn.

Praktická škola

U praktické školy dvouleté se stávající režim nemění.

Odborná škola

Odborný výcvik a praktická výuka zůstává zachována, teoretická výuka bude probíhat distanční formou. Individuální konzultace po domluvě s učitelem.

Střední průmyslová škola

Praktické vyučování (odborný výcvik, praxe) zůstává zachováno. Teoretická výuka bude probíhat distančním (on-line) způsobem. Žákům budou umožněny individuální konzultace s učiteli.

Žákům bude umožněno využívat ubytovacího a stravovacího systému školy pouze ve dnech odborného výcviku (praxe).

V týdnu od 26. – 30.10.2020 – celý týden podzimní prázdniny (bez distanční výuky) – platí pro ZŠ, OŠ a SPŠ.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ