4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 4. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 30.6.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ